محمدرضا پورحسن طنابچی

محمدرضا پورحسن طنابچی

متولد 25/8/1366 (16/11/1987)

تهران، ایران

دانشجوی مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها

خبرنگار آزاد باشگاه خبرنگاران جوان www.yjc.ir

هنر آموخته عکاسی از: اصول اولیه عکاسی (دوست و استاد عزیزم مهدی دلخواسته)

سایت عکاسی (عکاسی پایه استاد علیرضا روح نواز)

مرکز عکاسی پرشیا (عکاسی تبلیغاتی - استاد پرهام تقی اُف)

کانون سینما گران جوان (عکاسی پُرتره و نورپردازی استاد فواد نجف زاده)

گذراندن گارگاه های اساتید: پرهام تقی اُف (نور و عکاسی) فرهاد فخریان (زیبایی شناسی در عکاسی)

افشین شاهرودی (خلاقیت در عکاسی) مسعود زنده روح کرمانی (نمایشگاه و مسابقات عکاسی)

صادق سا (عکاسی صنعتی و تبلیغاتی) داوود وکیل زاده (عکاسی طبیعت و معماری)

اسماعیل عباسی (عکاسی خبری) امیرحسین ابولفتح (عکاسی نجومی- عکاسی در شب)

40970